Sodybos taisyklės

Kaimo turizmo sodybos „Gintarinis namas“ taisyklės
Sodyboje lankytojai laukiami visus metus. Atvykimas į Sodybą nuo 14 val., išvykimas iki 12 val.
Naudojimosi kaimo turizmo sodybos „Gintarinis namas“ taisyklės yra privalomos visiems asmenims, kurie naudojasi sodybos teikiamomis paslaugomis ar yra apsistoję kaimo turizmo sodyboje ,,Gintarinis namas“.
Už nepilnamečius lankytojus iki 18 metų yra atsakingi tėvai, arba kartu su jais poilsiaujantys pilnamečiai asmenys.
Sodybos teritorijoje lankytojai privalo:
Dėl sugadintos įrangos, inventoriaus ar pan., padarytą žalą dėl lankytojo kaltės ar su juo atvykusių nepilnamečių kaltės lankytojas privalo atlyginti sodybai „Gintarinis namas“ padarytą žalą.
Laikytis visų kaimo turizmo sodybos „Gintarinis namas“ taisyklių.
Draudžiama:
PATALPOSE RŪKYTI (Už rūkymą patalpoje bauda 100 ).
IŠKYLOSE LAUKE NAUDOTI KAMBARIUOSE ESANČIUS RANKŠLUOSČIUS, ANTKLODES IR KITĄ KAMBARIŲ LOVŲ INVENTORIŲ.
ŠIUKŠLINTI AR KITAIP NIOKOTI TERITORIJĄ.
ATSIVEŽTI IR LAIKYTI NAMINIUS GYVŪNUS.
PASIKVIESTI Į SODYBĄ PAŠALINIUS ASMENIS BE ŠEIMININKO ŽINIOS (Sodyboje poilsiauja tik ją užsakiusių žmonių skaičius. Poilsiautojai norintys pasikviesti papildomai svečių, apie tai praneša sodybos šeimininkui ir sumoka papildomai sutartą mokestį.)
GARSIAI KLAUSYTI MUZIKA
Sodyba neatlygina lankytojui dėl jos teikiamų paslaugų lankytojo sveikatai bei gyvybei padarytos tiek turtinės, tiek neturtinės žalos.